NSG Group i plany CSR.

Pandemia COVID-19 to czas kiedy kluczowe dla wielu firm oraz instytucji okazało się dopasowanie dotychczasowych działań w obszarze CSR do nowych warunków. W pierwszej połowie roku priorytetem stało się niesienie pomocy medykom, szpitalom, seniorom, a nawet szkołom. W ten sposób epidemia zmieniła w dużym stopniu dotychczasowy bieg działań wpisujących się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zmiana kierunku CSR w dobie pandemii

W marcu, kiedy w Europie odnotowano pierwsze zachorowania, a także ogłoszono lockdown, CSR szybko zmienił swój dotychczasowy kierunek. Nowa rzeczywistość przyniosła ze sobą wiele wyzwań – przede wszystkim dla służby zdrowia, z którymi mierzy się ona do tej pory. W związku z tym pojawiło się bardzo duże zapotrzebowanie na podstawowe środki ochrony zdrowia, takie jak chociażby maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. Co istotne, firmy, niezależnie od ich wielkości, bardzo szybko zaangażowały się w pomoc na rzecz walki z pandemią w swoich lokalnych społecznościach.

– Koronawirus wymusił na nas zmianę kierunku działań w wielu obszarach, w tym również weryfikację planów w zakresie CSR. Od dawna skupiamy nasze projekty na wspieraniu lokalnych społeczności, zwykle w zakresie kultury, sportu, wsparcia młodzieży. W tej wyjątkowej sytuacji naturalnym było, zaoferowanie wsparcia rzeczowego szpitalom i  domom opieki społecznej. Współpracując z władzami Sandomierza, przekazaliśmy także kilka tysięcy maseczek wielorazowych dla mieszkańców miasta. Wsparliśmy również naszych pracowników. Komputery przekazane pracownikom, posiadającym kilkoro dzieci w wieku szkolnym, pomogły im uczestniczyć w nauce zdalnej  – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalna w NSG Group w Polsce.

Liczba osób zarażonych na COVID-19 z dnia na dzień była coraz większa. Szybko okazało się, że brakuje nie tylko maseczek, przyłbic czy rękawiczek, ale także miejsc gdzie osoby zmuszone do izolacji i kwarantanny mogłyby przebywać. Dlatego część firm zdecydowała się w tym zakresie wesprzeć lokalne samorządy. Dobrym przykładem jest firma KGHM, która oddała do dyspozycja Starostwa Powiatowego własny budynek do przeznaczenia na kwarantannę dla osób tego wymagających w powiecie.

Początek pandemii to również akcja #PosiłekDlaMedyka, która zrzeszyła, tylko do połowy kwietnia, ponad 800 restauracji oraz barów w całej Polsce. W tym trudnym momencie właściciele lokali gastronomicznych pokazali lojalność i wsparcie dla osób, które walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Dzięki temu ciepłe posiłki udało się dostarczyć do ponad 200 szpitali i placówek medycznych w Polsce.

Sytuacja związana z pandemią przyniosła nową rzeczywistości, w której musiały odnaleźć się nie tylko firmy, ale także osoby fizyczne. Zmianom uległy codzienne sposoby ochrony zdrowia i zachowanie w miejscach publicznych. W tym zakresie kluczowa okazała się edukacja. Wiele podmiotów prowadziło kampanie informacyjne, których celem było zwrócenie uwagi na to, że w wyjątkowej sytuacji jaką jest pandemia należy dbać o siebie oraz bliskich. 

Jakie są perspektywy?

Pomimo pandemii i nowych kierunków działań obranych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorcy nie zapominają o pozostałych problemach, z którymi muszą mierzyć się lokalne społeczności. Ochrona środowiska i klimatu to element tak mocno wpisany w działania o charakterze CSR, że widoczne jest obecnie stopniowe powracanie do działań proekologicznych przy jednoczesnym dalszym wsparciu obszarów związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

– Poza naszym zaangażowaniem w pomoc lokalnym społecznościom podczas pandemii, w późniejszym etapie w miarę możliwości zdecydowaliśmy się na kontynuację dotychczasowo prowadzonych działań CSR. Skupiają się one z jednej strony na wsparciu lokalnej społeczności, z drugiej natomiast na zwiększaniu świadomości ekologicznej. Przez cały październik w naszej firmie trwał Miesiąc Zaangażowania Społecznego. W ramach tego programu nasi pracownicy mogli zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działań CSR. W tym roku wybraliśmy 6 z nich. Realizując zgłoszone pomysły, zajmowaliśmy się m.in. rewitalizacją osiedlowego boiska i części rekreacyjnych, przekazując pomoc rzeczową dla podopiecznych domu dziecka w Skierniewicach, a także organizując cykl warsztatów promujących recykling wśród dzieci z domów dziecka i innych placówek wychowawczych pod nazwą „Segreguję i przetwarzam, nie wyrzucam, a wytwarzam”. Warsztaty te są ściśle związane z naszą działalnością. Oczywiście wszystkie działania są realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego – komentuje Natalia Kubowicz, Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej NSG Group w Polsce.

Ostatnie miesiące zweryfikowały kierunek działań CSR prowadzonych przez wiele firm i marek. Od ponad ośmiu miesięcy cały świat z uwagą śledzi informacje na temat przebiegu pandemii. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Jednocześnie zmiany, jakie zaszły w sposobie komunikowania marek, ogrom wsparcia przekazanego ze strony firm na rzecz wsparcia branży medycznej oraz solidarność pomiędzy przedsiębiorcami pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość działań podejmowanych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

NSG Group i plany CSR.
Przewiń do góry