Informacje organizacyjne dla Uczestników.

W konkursie Pomagaj z pasją już ponad 23 000 pracowników otrzyma szansę, aby nieść pomoc swoim ulubionym organizacjom pozarządowym. Komunikacja wewnętrzna wystartowała, artyści przygotowują swoje prace, kreują koncepcje solo, wspólnie z rodzinami lub współpracownikami, aby wesprzeć NGO.

Jury konkursowe będzie oceniało dzieła według następujących kryteriów:

  • sposób wykonania,
  • projekt,
  • unikalność/wyjątkowość,
  • kreatywność,
  • ocena własna.

Co wydarzy się w najbliższym czasie?

Marzec – to miesiąc, w którym należy stworzyć dzieła oraz dokonać wyboru prac, które będą mogły reprezentować Waszą firmę w konkursie. Wyboru najlepszych dzieł można dokonać np. dając pracownikom szansę oceny dzieł (przyznanie ocen/punktów), dzięki czemu to pracownicy wybiorą najciekawsze projekty.

Kwiecień – to intensywny miesiąc i wielki finał akcji. Do 2 kwietnia należy zgłosić prace konkursowe, których oceną zajmie się Jury konkursowe. Poinformujemy o nominacjach dla najlepszych dzieł, które przejdą do etapu finałowego.

W drugim i trzecim tygodniu pracownicy z całej Polski wystawią na licytacjach dzieła, które nie zostały zgłoszone do konkursu. Organizator dostarczy wskazówek, instrukcji oraz bezpośredniego wsparcia, aby każdy autor mógł sam wystawić licytację. Po jej zakończeniu, będziemy prosili o przesłanie informacji o zebranej kwocie oraz nazwie wspartej organizacji.

Końcem miesiąca podczas spotkania online poinformujemy o laureatach akcji, oraz nastąpi jej podsumowanie: podanie sumy kwot zebranych na licytacjach oraz ilości organizacji, które otrzymały wsparcie.

Co dalej?

  • Udostępniamy poniższe materiały:
  • Na początku marca uruchomimy Formularz Uczestnika, za pomocą którego należy zgłosić prace konkursowe.
  • W drugiej połowie marca przekażemy instrukcje dla pracowników, pokazujące w jaki sposób należy stworzyć licytacje.

Dodatkowo możesz pobrać poniższe grafiki, aby użyć je w komunikacji wewnętrznej lub zamieścić na profilach Linkedin / Facebook.

Informacje organizacyjne dla Uczestników.
Przewiń do góry