Informacje organizacyjne dla Uczestników.

W konkursie Pomagaj z pasją pracownicy otrzymają szansę, aby nieść pomoc swoim ulubionym organizacjom pozarządowym. Komunikacja wewnętrzna wystartowała, artyści przygotowują swoje prace, tworzą projekty indywidualnie, wspólnie z rodzinami lub współpracownikami, aby wesprzeć NGO.

Jury konkursowe będzie oceniało dzieła według następujących kryteriów:

 • sposób wykonania,
 • projekt,
 • unikalność/wyjątkowość,
 • kreatywność,
 • ocena własna.

Co wydarzy się w najbliższym czasie?

Marzec – to miesiąc, w którym należy stworzyć dzieła oraz dokonać wyboru prac, które będą mogły reprezentować firmę w konkursie. Wyboru najlepszych dzieł można dokonać np. dając pracownikom szansę oceny dzieł (przyznanie ocen/punktów), dzięki czemu to pracownicy wybiorą najciekawsze projekty, które zostaną ocenione przez Jury konkursu.

 • 4.03.2022 – zakończenie rejestracji Firm poprzez wyłączenie Formularza zgłoszenia dla Firm.
 • 18.03.2022 – zakończenie przyjmowania Utworów poprzez wyłączenie Formularza uczestnika.

Kwiecień – to intensywny miesiąc i wielki finał akcji:

 • 4.04.2022 – publikacja listy nominowanych Uczestników,
 • 4-21.04.2022 – termin realizacji Licytacji,
 • 5-24.04 – obrady Jury,
 • 28.04.2022 – podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników.

W trakcie trwania licytacji pracownicy z całej Polski wystawią na licytacjach dzieła, które nie zostały zgłoszone do konkursu lub nie zostały nominowane. Organizator dostarczy wskazówek, instrukcję oraz udzieli bezpośredniego wsparcia, aby każdy autor mógł samodzielnie przygotować licytację.

Końcem kwietnia podczas spotkania online poinformujemy kto został laureatem akcji oraz nastąpi jej oficjalne podsumowanie: podanie sumy kwot zebranych na licytacjach oraz ilości organizacji, które otrzymały wsparcie.

Co dalej?

Przydatne materiały:

Zapraszamy do korzystania z grafik i promowania uczestnictwa w akcji w social media.

Informacje organizacyjne dla Uczestników.
Przewiń do góry